Free Shipping Worldwide

Free Returns Worldwide

24 Month Warranty

100% Secure Checkout

Free Shipping Worldwide
Free Shipping Worldwide
Read More
Free Returns Worldwide
Free Returns Worldwide
Read More
24 Month Warranty
24 Month Warranty
Read More
100% Secure Checkout
100% Secure Checkout
Read More

DELIVERY (DENMARK)

Forsendelse i forbindelse med køb af produkter på hjemmesiden er pt. uden omkostninger for dig ved levering i Danmark. 

ORLO sørger for levering med Post Nord med mindre andet angives til en modtager i Danmark. Levering sker på den leveringsadresse, du har oplyst ved bestilling. 

Du kan forvente at modtage din bestilling inden for 3-5 arbejdsdage, når vi har varen på lager. Da ORLO ikke kan garantere lokale udbringningsforhold, kan ORLO ikke med sikkerhed angive, hvornår varen leveres på kundens/modtagers adresse. I tilfælde hvor den ønskede vare ikke er på lager på bestillingstidspunktet, vil vi kontakte dig på tlf. eller e-mail for at aftale nærmere.

Som forbruger har du ret til at hæve købet, såfremt varen er forsinket i forhold til det aftalte.

Vi forsikrer alle forsendelser mod bortkomst og skade, mens de er i transit fra ORLO til modtager-adressen. Så snart der er kvitteret for forsendelsen på den aftalte adresse, bortfalder forsikringen. Hvis din pakke er beskadiget ved ankomst, anbefaler vi, at du laver en anmærkning om, at du modtager en skadet pakke, når du kvitterer for forsendelsen.

DELIVERY (EU)

Shipping related to the purchase of products on the website involves currently no charges to you when delivery is within the European Union.

ORLO will ship the goods via UPS (unless otherwise indicated) to a recipient in the European Union, exclusive of Denmark. Delivery will be made to the delivery address provided by the customer. 

You can expect to receive your order within 4-7 business days when we have the item in stock. As ORLO cannot guarantee local delivery conditions, ORLO cannot provide a guaranteed delivery time at the customer/recipient address. In case the desired product is not in stock at the time of ordering, we will contact you by phone or e-mail to make arrangements.

As a consumer, you have the right to cancel the purchase order if the delivery is delayed in relation to the applicable agreement.

We insure all shipments against loss and damage while they are in transit from ORLO to the recipient address. As soon as the shipment has been signed for at the agreed address, the insurance will lapse. If your package is damaged upon arrival, we recommend that you make a note that you are receiving a damaged package when signing for the shipment.

DELIVERY (INT.)

Shipping related to the purchase of products on the website involves currently no charges to you when delivery is to Rest of World.

ORLO will ship the goods via UPS (unless otherwise indicated) to a recipient outside the EU. Delivery will be made to the delivery address provided by the customer.

You can expect to receive your order within 4-10 business days when we have the item in stock. As ORLO cannot guarantee local delivery conditions, ORLO cannot provide a guaranteed delivery time at the customer/recipient address. In case the desired product is not in stock at the time of ordering, we will contact you by phone or e-mail to make arrangements.

As a consumer, you have the right to cancel the purchase order if the delivery is delayed in relation to the applicable agreement.

We insure all shipments against loss and damage while they are in transit from ORLO to the recipient address. As soon as the shipment has been signed for at the agreed address, the insurance will lapse. If your package is damaged upon arrival, we recommend that you make a note that you are receiving a damaged package when signing for the shipment.